Tijdens onze jaarlijkse Agriware-klantendag spraken we met vooraanstaande kwekers over de digitale transformatie in de tuinbouw en hoe je je organisatie helpt om deze transformatie te omarmen. Dit noemen we ook wel 'digital readiness'. Bij Agriware willen we onze klanten hier zo goed mogelijk in ondersteunen.

Video: Mprise-klantendag, 20 juni 2023

In de snel veranderende wereld van vandaag is digitale transformatie essentieel geworden voor bedrijven om succesvol te zijn. Het gaat niet alleen om het omarmen van nieuwe technologieën, maar ook om hoe je je processen hierop aanpast en mensen kunt helpen bij het aanpassen aan de veranderingen.

Wanneer we het hebben over de menselijke factor in de digitale transformatie, hebben we het over een bewuste vernieuwing en aanpassing van de bedrijfscultuur. Deze blog onderzoekt de transformatiereis van toonaangevende tuinbouwbedrijven. Mprise Agriware heeft meerdere bedrijven succesvol begeleidt in het aanpassen aan deze nieuwe manier van werken in de tuinbouw.

 

Digital transition vs. digital transformation

Digital transition - richt zich op het gebruik van digitale technologieën om bestaande processen binnen tuinbouwbedrijven te verbeteren. Het omvat geleidelijke veranderingen en heeft als doel efficiëntie en productiviteit te vergroten.

Digital transformation - is een strategische verschuiving die bedrijfsmodellen, processen en klantervaringen opnieuw vormgeeft. Het gaat verder dan het inzetten van technologie en betekent een alomvattende verandering binnen de hele organisatie om te kunnen blijven concurreren in het digitale tijdperk.

Bij een digitale transformatie is het cruciaal om te erkennen dat de menselijke en culturele aspecten het belangrijkst zijn. Technologie dient als hulpmiddel, maar het zijn de mensen die het transformatieproces aansturen. Bedrijven moeten de mentaliteit en vaardigheden van hun werknemers afstemmen op het veranderende industriële landschap.

"Bij een digitale transformatie is het cruciaal om te erkennen dat de menselijke en culturele aspecten het belangrijkst zijn."

Digital readiness

Een duidelijke visie en strategie zijn essentieel voor digitale transformatie. Het definiëren van de doelen van de organisatie, het identificeren van de gewenste resultaten van de transformatie en het creëren van een routekaart voor de implementatie zijn hier heel belangrijk. Een sterke visie en strategie geven richting en onderlinge afstemming tijdens het hele proces.

digital ready horti-1Digitalisering is een collectieve inspanning die begint bij tuinbouw-bedrijven zelf. Door samen te werken met Mprise Agriware kunnen organisaties hun digitale transformatie prioriteit geven en gebruik maken van geïntegreerde software. Mprise Agriware is een vertrouwde IT-partner die helpt processen te ontwikkelen, informatie te stroomlijnen en technologie af te stemmen op de  bedrijfsdoelen. Zo kunnen kwekerijen hun bedrijfsvoering optimaliseren, de productiviteit verhogen en duurzame groei realiseren.

Klantverhaal - John Barendse, CFO van Ter Laak Orchids, gaf een presentatie over de toekomst van de tuinbouw, duurzaamheid en de impact van software. Lees hier meer over


Over Mprise Agriware

De geavanceerde ERP-software van Agriware wordt wereldwijd gebruikt door toonaangevende tuinbouwbedrijven om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, waaronder bedrijfsvoering, automatisering, planning en strategie. Meer over Agriware