Mprise Blog

Consequenties wijziging BTW-tarief voor Dynamics AX, NAV of 365

Door Hylke Britstra 19 oktober 2017

U zult het nieuws waarschijnlijk hebben meegekregen dat in het nieuwe regeerakkoord een wijziging van het lage btw-tarief is opgenomen. Het tarief wordt van 6% naar 9% verhoogd. Welke consequenties heeft deze wijziging voor uw Microsoft Dynamics AX, NAV of 365 omgeving?

LEES VERDER >

Hoe stuur ik mijn projecten aan met de organisatie module in Dynamics AX?

Door Paul Grauwelman 10 oktober 2017

AX 2012 R3 is uitgebreid met nieuwe functionaliteit voor resource planning (planning van medewerkers) en voor Intercompany facturatie van projecten.

In AX 2012 R2 is al nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen voor het aanzetten, met de organisatie module, van functies in de projecten module. Ook projecten van andere bedrijven worden zodoende zichtbaar gemaakt. 

LEES VERDER >

Maak het jezelf makkelijk met NAV2016

Door Anco Geuze 8 maart 2016

Het is alweer enige tijd geleden dat de nieuwste versie van NAV beschikbaar is gekomen. Hieruit blijkt dat Microsoft zeker niet stil is blijven zitten. Waar in voorgaande NAV-versies voor een aantal processen maatwerk of externe software nodig was, blijkt dat dit nu gewoon in de standaard zit. Ben jij van plan om jullie huidige NAV-versie verder te optimaliseren? Dan is juist een migratie naar NAV2016 misschien wel extra interessant.

LEES VERDER >

Nog meer promotietools in AX2012 R3

Door Marjan Baan 9 oktober 2017

In mijn vorige blog schreef ik over de mogelijkheden van verkoopovereenkomsten. Al langer beschikbaar in Microsoft Dynamics AX en toch vaak onbekend. Met de komst van AX2012 R3 beschikt Microsoft Dynamics AX over nog meer promotietools. Kent u deze?

LEES VERDER >

5 randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie

Door Harro Knook 11 februari 2016

 Mijn vorige blog sloot ik af met de opmerking dat het heel goed mogelijk is om binnen tijd en budget Dynamics AX en Dynamics NAV te implementeren, en zo de basis te leggen voor een succesvolle implementatie.

Daar zijn wel echter wel een aantal randvoorwaarden aan verbonden.

Ik noem er vijf...

LEES VERDER >

Succesvol implementeren van ERP een utopie?

Door Harro Knook 10 oktober 2017

Met enige regelmaat verschijnen rapporten waarin het succes van ERP implementaties onder de loep wordt genomen. In deze rapporten wordt - op basis van vergelijkend onderzoek tussen ERP-leveranciers - gezocht naar de mate van succes van ERP-implementaties. In de meeste rapporten wordt ook Microsoft Dynamics betrokken.

Al lezend valt een aantal zaken op:

LEES VERDER >

Kunt u al in de toekomst kijken?

Door Maarten de Rijk 11 november 2015

In de toekomst kijken, het klinkt misschien als Startrek, The Matrix of de driedelige serie boeken[1] geschreven door mijn collega, maar als u Microsoft Dynamics AX heeft, dan kan het! U kunt in de toekomst kijken door middel van het financiële begrip: “Cash Flow Forecast[2]” (CFF). In deze blog wil ik met u kijken naar de toepassing van de CFF in combinatie met Dynamics AX. Dat doe ik in drie onderdelen:

LEES VERDER >

Digitaliseren van facturen met Dynamics AX. Waarop letten?

Door Michel de Ruijter 30 oktober 2015

In mijn vorige blog over inkoopfactuurscanning ben ik ingegaan op redenen om ingebruikname ervan uit te stellen. Redenen zoals; ‘We moeten eerst nog een ander project afronden’, ‘Wij ontvangen nog niet zo veel digitale facturen’ of ‘Daar wil ik pas op 1 januari mee gaan starten’. Ik hoop daarin aangegeven te hebben dat 1 januari niet per sé het ideale startmoment is. Hieronder wil ik aangeven wat dan wél het ideale moment is om te starten en welke kosten daarmee bespaard kunnen worden.

LEES VERDER >

3 aandachtspunten bij het inzetten van e-learning

Door Harro Knook 25 november 2015

 Hype of bruikbaar instrument?

Wat is dat nou met e-learning? Is het een hype? Of is het meer dan dat? Als ik weer meteen e-learning project aan de slag ben stel ik me die vraag wel eens. En als het meer dan een hype is: is het dan vooral een technisch snufje wat zorgt voor kostenbesparingen of is het een bruikbaar instrument: een nieuwe manier van leren? Een manier van leren die anders is dan de wijze waarop we het jarenlang hebben gedaan?

Om een antwoord hierop te geven kijk ik met een sc huin oog naar mijn kinderen: boeken hebben afgedaan.

LEES VERDER >

Start nu met het digitaal verwerken van facturen in Navision

Door Michel de Ruijter 22 oktober 2015

 Veel van onze relaties denken na over de vraag óf en zo ja, wanneer ze zouden willen beginnen met het digital verwerken van hun inkoop- en kostenfacturen. Regelmatig komt tijdens de gesprekken hierover dan de vraag naar voren; Wat is het beste moment om te starten? Meestal zijn er wel meerdere redenen te bedenken om niet meteen te starten met het scannen van de inkomende facturenstroom. Redenen zoals; ‘We moeten eerst nog een ander project afronden’, ‘Wij ontvangen nog niet zo veel digitale facturen’ of ‘Daar wil ik pas op 1 januari mee gaan starten’.

LEES VERDER >

Start nu met het digitaliseren van facturen in Dynamics AX!

Door Michel de Ruijter 22 oktober 2015

Veel van onze relaties denken na over de vraag óf en zo ja, wanneer ze zouden willen beginnen met het digitaal verwerken van hun inkoop- en kostenfacturen. Regelmatig komt tijdens de gesprekken hierover dan de vraag naar voren; Wat is het beste moment om te starten? Meestal zijn er wel meerdere redenen te bedenken om niet meteen te starten met het scannen van de inkomende facturenstroom. Redenen zoals; ‘We moeten eerst nog een ander project afronden’, ‘Wij ontvangen nog niet zo veel digitale facturen’ of ‘Daar wil ik pas op 1 januari mee gaan starten’.

LEES VERDER >

De business case… laat die maar zitten!

Door Maarten de Rijk 14 juli 2015


Deze week kwam ik op het internet een artikel over projecten tegen. In dit artikel werd geponeerd dat een project wordt gerealiseerd door drie simpele stappen uit te voeren, namelijk

  1. Beschrijven van de AS-IS situatie
  2. Bedenken van het nieuwe proces
  3. Implementeren van het nieuwe proces

Makkie… , maar als dat zo is… waarom zijn er dan nog steeds zo veel projecten waarbij de doelstelling niet wordt behaald? En waarom heb ik hier ruim 5 jaar voor moeten studeren?

Helaas blijken projecten, zeker als de te veranderen processen worden ondersteund door software, niet altijd even eenvoudig te realiseren. Ook niet voor mensen die hiervan hun vak hebben gemaakt en vaak dit soort veranderingen hebben gefaciliteerd.

LEES VERDER >

In 5 stappen je Microsoft Dynamics performance problemen oplossen (2)

Door Renger Reitsema 3 juli 2015

In de eerste blog heb ik de eerste drie stappen uitgewerkt. Dat betrof het belang van een goede selectie van de partij met wie je performance problemen gaat aanpakken, van focus op de belangrijkste performance problemen en van de keuze van een goede aanpak voor een goede analyse.

In deze blog ga ik in op de rapportage en het terugbrengen van een groot probleem naar behapbare stukken.

LEES VERDER >

In 5 stappen je Microsoft Dynamics performance problemen oplossen (1)

Door Renger Reitsema 3 juli 2015

De meeste performance problemen slepen zich voort en aangedragen oplossingen resulteren vaak in een matige verbetering. Het resultaat is dat eindgebruikers ontevreden zijn en blijven, maar ook geen vertrouwen meer hebben in de ICT-afdeling. Want zeg nu zelf, al die slimme ICT-ers met hun mooie lease auto’s, hoge uurtarieven en de beste apparatuur, kunnen die niet eens een systeem sneller maken zodat ik goed mijn werk kan doen?

LEES VERDER >

Wat is 'nieuw' in de volgende versie van Microsoft Dynamics AX?

Door Michel de Ruijter 19 juni 2015


De nieuwste versie van Dynamics AX staat gepland om te worden vrijgegeven aan het einde van het jaar. Deze versie van Microsoft Dynamics AX, met codenaam ‘Rainier’ of AX 7, zal in eerste instantie exclusief voor het Microsoft Azure platform worden vrijgegeven. De on-premise versie komt later beschikbaar. Dat is wat Dan Brown, algemeen manager van Microsofts AX Research & Development, onlangs zei tijdens AXUGFocus 2015 in Orlando.

LEES VERDER >

RECENTE BLOGS