Ik weet zeker dat in uw organisaties vragen leven rondom voorraadwaardering in AX. Dit kunnen kleinere vragen zijn of basale vragen zoals:

  • Klopt de voorraadwaarde wel? 
  • Hoe moeten we de aansluiting met het grootboek verklaren aan de accountant?

Bij organisaties waar ik als Finance trainer en consultant voor AX werk, komen vragen over voorraadwaardering vroeg of laat altijd wel een keer ter sprake. Het is blijkbaar een lastig onderwerp. 

Onderzoek van PWC naar voorraadwaardering in AX

In 2009 deed PWC een onderzoek of goede voorraadbeheersing überhaupt mogelijk is in AX (zie hier het onderzoek). Het onderzoek richtte zich op de versies Axapta 3 t/m AX 2009. Ondanks dat het onderzoek 10 jaar oud is, denk ik toch dat de uitkomst van dit onderzoek nog steeds actueel is:

  1. AX biedt voldoende mogelijkheden om een adequaat beheerd voorraadproces uit te voeren.
  2. Veel organisaties hebben echter moeite om voorraad(waardering) in AX goed te beheersen. Dit komt o.a. door de flexibiliteit die het systeem biedt en de manier waarop daadwerkelijke voorraadberekening plaatsvindt.
  3. Daarnaast vinden veel bedrijven voorraadbeheer en -waardering “lastig en moeilijk te doorgronden”.

AX biedt mogelijkheden voor adequaat voorraadproces

Er leven dus veel vragen rondom voorraadwaardering in AX. Het feit dat uit het onderzoek blijkt dat AX voldoende mogelijkheden biedt om een adequaat voorraadproces uit te voeren, geeft hoop.

Uit de bovenstaande conclusies blijkt echter ook dat veel bedrijven voorraadbeheer en waardering lastig vinden. Dit betekent dat er wel voldoende kennis nodig is om dit gedeelte goed te gaan begrijpen en gebruiken.

Want hoe weet u nu zeker of u de juiste inrichting hebt en of alle (structureel) benodigde functionaliteiten voor een goede voorraadwaardering uitgevoerd worden? Hoe krijgt de organisatie grip op de voorraadwaardering?

'Bewustwording en voldoende basiskennis'

Bewustwording en voldoende basiskennis bieden in mijn ogen uitkomst. Hiermee kunt u de inrichting en processen in AX zelf checken en bijhouden. Daarnaast kunt u veel beter inschatten wanneer u externe hulp nodig hebt om stappen verder te komen.

Bij Mprise hebben we daarom een workshop “Voorraadwaardering” ontwikkeld. In deze workshop behandelen we vanuit een theoretisch kader de voorraadwaarderingsmogelijkheden van AX2012 en Dynamics365 for Finance and Operations. Ook is er ruimte om best practices met elkaar te delen.

Dit is voor uw organisatie een mooie eerste stap om naar een goede en betrouwbare voorraadwaardering in AX te komen. Komt u ook? Meld u aan door op de onderstaande knop te klikken. 

Bekijk de workshop voorraadwaardering