Projecten bestaan niet zonder mensen. Binnen het project richt je een stuurgroep, projectgroep, een groep kerngebruikers en eindgebruikers op. Bij aanvang van de realisatie krijgt iedere groep een taak. Het project is op die manier in hapklare blokken en bijbehorende verantwoordelijkheden verdeeld. Taken verdeeld, klaar! Althans, zo lijkt het aan het begin. Want is er ook nagedacht over de acceptatie?

Dit geldt zeker voor IT-projecten waarbij een ERP- en/of CRM-oplossing wordt geïmplementeerd. Dit zijn geen technische, ‘onder-water’ oplossingen. Dit zijn projecten die gevolgen hebben voor iedereen binnen een bedrijf. Werkwijzen, rapportages, termen en definities, ze veranderen als gevolg van de implementatie van een IT-oplossing. Dit kan alleen als medewerkers daadwerkelijk in staat zijn met de nieuwe oplossing te werken. Dit vraagt om kennis.

Met de applicatietrainingen die wij geven, zorgen we ervoor dat kennis wordt opgebouwd, verbreed en verdiept. Maar gaandeweg realiseerden we ons dat alleen kennis niet voldoende is. Het bijdragen aan een project (als bijvoorbeeld kerngebruiker), vraagt naast kennis ook de juiste competenties. Daarom hebben wij ter ondersteuning van met name de projectorganisatie diverse workshops ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de diverse fases van het project. Zo concretiseren we de rol van de kerngebruikers voor aanvang van het project met de workshop key-user vaardigheden. Ondersteunen we het testproces met een workshop testvaardigheid.

Ook zorgen we ervoor dat het train-de-trainer principe succesvol kan worden toegepast, door train-de-trainer workshops aan te bieden. In deze workshops gaan we in op zowel het voorbereiden van de trainingen als het daadwerkelijk geven van de trainingen. Met andere woorden: wij geloven in goed opgeleide medewerkers als sleutel tot een succesvol project. Dit gaat verder dan alleen kennis, hier hoort ook de ontwikkeling van de juiste competenties bij!

Benieuwd naar de concrete toepassing? Bel ons, we praten graag verder met u over de manier waarop deze workshops ook binnen uw project een waardevolle bijdrage leveren.