Veel organisaties hebben aanpassingen gedaan aan het standaard Microsoft Dynamics Navision [NAV] ERP-pakket dat zij gebruiken. Begrijpelijk, want zo kan de software bestaande bedrijfsprocessen exact ondersteunen. Nu Microsoft echter een strategie voert waarbij ERP-software in de cloud (en niet on-premise) wordt gebruikt, brengt maatwerk steeds meer nadelen met zich mee. Welke zijn dit precies? En hoe stapt u over naar een standaardomgeving?

Voor welke problemen zorgt maatwerk? 

Als u een Dynamics NAV met (veel) maatwerk gebruikt, kunnen er diverse problemen optreden. Zo is het lastig om te upgraden naar een nieuwe release. Aangezien deze vaak een andere techniek gebruikt, kan dit betekenen dat u het maatwerk geheel opnieuw moet maken. Het mogelijke gevolg is dat u komt vast te zitten in een oude release.

Daarnaast zijn er problemen met betrekking tot de ondersteuning. Kennis van maatwerk is niet algemeen beschikbaar. Hebt u hulp nodig, dan kunt u terugvallen op één softwareleverancier — en vaak zelfs alleen op één persoon die bij het betreffende bedrijf werkt.

Tenslotte is het lastig om maatwerk aan te passen, omdat het niet flexibel is. Als maatwerk uw bedrijfsproces ondersteunt, is het meestal volledig uitgeschreven in de code. Het kan daarom niet middels inrichting worden geconfigureerd. Hierdoor kan het maatwerk een (toekomstige) wijziging van een proces moeilijk of niet ondersteunen.

In 6 stappen naar een standaard Business Central omgeving

Vaak wegen de voordelen van maatwerk niet op tegen de nadelen — zeker voor kleine tot middelgrote bedrijven, die geen eigen IT-afdeling hebben. Met Business Central in de cloud heeft Microsoft een model ontwikkeld waar deze nadelen niet aan kleven. Een upgrade naar een nieuw release wordt bijvoorbeeld automatisch uitgevoerd.

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan is het cruciaal om van een ERP-systeem met maatwerk over te stappen naar een standaardomgeving in de cloud. Hoe u dit doet? Volg dit stappenplan!

  1. Voer een volledige analyse uit op uw businessproces. Neem daarbij zowel de huidige als de toekomstige situatie onder de loep.
  2. Bepaal of het maatwerk de (toekomstige) businessprocessen faciliteert. Alleen dán is het zinvol.
  3. Bekijk of er standaard add-ons beschikbaar zijn voor het ERP-systeem, zodat u branchespecifieke functionaliteit kunt toevoegen.
  4. Analyseer of maatwerk in een nieuwe release kan worden opgelost, bijvoorbeeld door te 'personaliseren' (u kunt ERP-software tegenwoordig flexibeler inrichten dan voorheen).
  5. Analyseer de roadmap van de softwareleverancier en bekijk of bepaalde functionaliteiten wellicht in de toekomst worden opgenomen in de standaard.
  6. Houd er rekening mee dat het verwijderen van maatwerk tot weerstand onder gebruikers zal leiden. Neem deze weerstand weg door de langetermijnvoordelen voor de organisatie uit te leggen. Geef gebruikers vervolgens de juiste middelen om de werkzaamheden ook zonder het vertrouwde maatwerk te kunnen uitvoeren.

Tenslotte: besluit u dat maatwerk écht onontbeerlijk is, maak het dan in de vorm van zogenaamde extensies of kijk naar de mogelijkheden met het Power Platform. Zo vormt het geen belemmering voor een upgrade naar een nieuwe release!

Hulp nodig bij het maken van de overstap naar een standaardomgeving? Neem gerust eens contact met ons op.

Plan een GRATIS adviesgesprek in